Bestil Din Ferie På

70 20 67 76


Man-fre: 08:00-20:00

Lør-søn: 09:00-18:00

Før rejsen

Afbestillingsforsikring Europa

Bemærk! Du skal have et dansk Sundhedskort med dansk CPR-nummer for at kunne tegne rejseforsikring hos os.

Afbestillingsforsikringen dækker dine rejseudgifter, hvis du afbestiller din rejse pga. sygdom eller tilskadekomst inden afrejse. Forsikringen skal betales senest ved betaling af depositum på rejsen og kan ikke refunderes.

Pr. person: kr. 272,-


Hvilke skadetilfælde dækker afbestillingsforsikringen?  

Nedenstående er ikke de fulde forsikringsbetingelser. 

Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen eller gennemføre formålet med rejsen på grund af:
1) død eller alvorlig akut sygdom/tilskadekomst hos forsikrede selv, familie eller rejseledsager.
2) overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i egen virksomhed umiddelbart inden afrejsen.
3) brand, oversvømmelse, indbrud eller stormskade i/på forsikredes private bolig eller virksomhed umiddelbart inden afrejsen.
4) at forsikrede ikke består eller på grund af akut sygdom må melde afbud til en eksamen på et tilmeldt SU-berettiget fuldtidsstudie, og forsikrede derfor skal til reeksamen. Det er en forudsætning, at rejsen blev købt forud for tidspunktet for eksamen, og at reeksamen holdes i rejseperioden eller op til to uger efter planlagt hjemkomst.
5) at forsikrede af medicinske grunde ikke er i stand til at få en vaccination, som bliver indført i forsikringsperioden og er et krav for indrejse i det land, som forsikrede skal rejse til.
6) at forsikrede på grund af graviditet ikke kan vaccineres af helbredshensyn til fostret. Det er en betingelse, at graviditeten ikke var til stede, da forsikrede købte rejsen. 
7) arbejdsgivers uventede opsigelse eller lock-out af forsikrede. Opsigelse eller lock-out skal ske i forsikringsperioden og afbestillingsforsikringen skal være tegnet, inden lock-outen blev offentligt bekendt i medierne. 
8) forsikrede starter nyt job i forbindelse med uventet opsigelse, og det betyder, at forsikrede ikke har mulighed for at holde ferie i rejsens varighed. Det er en forudsætning, at opsigelsen sker i forsikringsperioden og at forsikrede er begyndt i det nye job senere end 1 måned inden afrejsen. 
9) skilsmisse/separation eller ophør af samliv. Ved ophør af samliv, er det en betingelse, at forsikrede og samleveren har forskellige folkeregisteradresser, og at de har boet sammen (haft samme folkeregisteradresse) i minimum 12 måneder forud for samlivets ophør. 
10) at forsikrede ikke kan godkendes af Europæiske ERVs læge til at købe en rejseforsikring. Det er en betingelse, at årsagen til den manglende lægelige godkendelse, ikke var til stede, da forsikrede købte forsikringen.